SEMINAR ONLINE
"9 +1 BƯỚC HỆ THỐNG HÓA DOANH NGHIỆP TỰ ĐỘNG" 

Thời gian 20h:00 -21h:00 Zoom online, nội dung chương trình

  • 6 Bước xây dựng doanh nghiệp thành công
  • 4 Đòn bẩy trong doanh nghiệp
  • 9+1 Bước hệ thống hóa DN tự động
Days
Hours
Minutes
(Visited 74 times, 1 visits today)