List sách hay, Coach Thu Ngô khuyên đọc

Có một công thức của sự Thành Công đó là BE x DO = HAVE  BE: mức độ phát triển bản thân của bạn DO: những gì bạn hành động HAVE: những gì bạn có Vì đây là công thức nhân, bạn không thể có được nhiều hơn giới...

Mẫu đánh giá cạnh tranh

Mẫu đánh giá cạnh tranh áp dụng khi nào? Nếu các bạn đọc bài viết “Five Forces, 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter” của tôi thì thấy, có những 5 áp lực ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Nhưng thông thường thì các doanh nghiệp có...

Quà tặng e-book bộ sách Thành công tức thì

Quà tặng e-book trích đoạn 2 trong số 5 cuốn của Bộ sách Thành công tức thì 1. E-book trích cuốn Huấn luyện viên kinh doanh 2. E-book trích cuốn Chiến lược tạo dòng tiền …trích 15 chiến lược từ 282 chiến lược của cuốn sách Chiến lược tạo dòng...

Mẫu Kế hoạch kinh doanh 2022 _Automation

Tại sao phải lập Kế hoạch kinh doanh? Lập kế hoạch là bạn đã kích hoạt cho não của mình tập trung vào mục tiêu và hướng mọi nguồn lực của Doanh nghiệp để đạt mục tiêu đó. Để biết mình muốn có bao nhiêu khách hàng, doanh thu,...