Danh mục Blog

Tôi làm trang này với mong muốn giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các bài viết mình cần đọc. Ở đây tôi chia sẻ mục lục theo chủ đề, chúc bạn tìm được bài viết mình tâm đắc. Có nhiều bạn hỏi tôi, vì sao tôi lại chia sẻ...

Ma trận phát triển thị trường/sản phẩm

Phát triển doanh nghiệp là quá trình cải thiện một số thước đo thành công của một công ty. Một doanh nghiệp có thể phát triển về số lượng nhân viên, cơ sở khách hàng, phạm vi phủ sóng quốc tế, lợi nhuận, nhưng tăng trưởng thường được xác...

Ma trận chia sẻ/tăng trưởng BCG

Ma trận BCG là gì? Ma trận BCG hay còn gọi là ma trận Thị phần/Tăng trưởng là một khung quản lý danh mục đầu tư giúp các công ty quyết định cách ưu tiên các mảng kinh doanh khác nhau. Nó là một bảng, được chia thành bốn...