7 Quy tắc mua lại một doanh nghiệp !!

Tư duy thịnh vượng Lần đầu tiên đọc cuốn sách Tư duy tỷ phú của Brad Sugars, tôi đã bị choáng váng, bởi tư duy không giống lẽ thường tình, giống như 99% những người xung quanh tôi, cũng chẳng giống trên các báo chí mà tôi đọc. Hãy...

Kaizen là gì?

Chủ đề Hiệu suất là “đúng tủ” của tôi rồi. Hơn 20 năm làm Chuyên gia chiến lược của Vietnam Airlines, rồi 4 năm làm Coach, công việc của tôi chủ yếu liên quan đến tái cấu trúc, chiến lược, hiệu quả, hiệu suất. Ở đây tôi sẽ chia...

Business Model Canvas _ Mô hình kinh doanh Canvas

Tại sao cần xem mô hình kinh doanh? Tôi vốn là một chuyên gia chiến lược của Vietnam Airlines (VNA) nên được tiếp cận rất nhiều các cơ hội kinh doanh các nơi mời VNA tham gia, và là người đánh giá các cơ hội có khả thi hay...

Ma trận chia sẻ/tăng trưởng BCG

Ma trận BCG là gì? Ma trận BCG hay còn gọi là ma trận Thị phần/Tăng trưởng là một khung quản lý danh mục đầu tư giúp các công ty quyết định cách ưu tiên các mảng kinh doanh khác nhau. Nó là một bảng, được chia thành bốn...

Phân tích SWOT là gì?

Phân tích SWOT là gì? Phân tích SWOT (còn được gọi là Ma trận SWOT) là một công cụ giúp đánh giá những yếu tố có thể có tác động sâu sắc đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Những yếu tố này có thể là nội bộ...

Mẫu đánh giá cạnh tranh

Mẫu đánh giá cạnh tranh áp dụng khi nào? Nếu các bạn đọc bài viết “Five Forces, 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter” của tôi thì thấy, có những 5 áp lực ảnh hưởng đến lợi nhuận của bạn. Nhưng thông thường thì các doanh nghiệp có...

Five Forces, 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter

Bản chất của chiến lược là chiến lược cạnh tranh. Từng là một chuyên gia chiến lược của Vietnam Airlines, tôi đã dùng rất nhiều công cụ, từ SWOT, PEST, 5 FORCES, …để phân tích, đánh giá từ chiến lược tổng thể dài hạn 5-10 năm của Vietnam Airlines,...

10 Bước xây dựng Tầm nhìn và Sứ mệnh

Nếu bạn không biết mình đang đi đâu, thì làm thế nào bạn đến đó? Mọi nhà lãnh đạo vĩ đại đều bắt đầu bằng việc xác định đích đến và giá trị cốt lõi cho đội nhóm của mình. Văn hóa của một tổ chức được định hình...