Thịnh Vượng là gì⁉️

Vào dịp Tết …chúng ta rất hay chúc nhau từ Thịnh Vượng, vậy Thịnh vượng là gì? Nhiều người định nghĩa Thịnh Vượng là “có một cái gì đó rất nhiều”, sự sung túc, đầy đủ, dồi dào, tràn đầy. “Có cái gì đó rất nhiều”, nhưng câu hỏi...

Danh mục Blog

Tôi làm trang này với mong muốn giúp bạn dễ dàng tìm kiếm các bài viết mình cần đọc. Ở đây tôi chia sẻ mục lục theo chủ đề, chúc bạn tìm được bài viết mình tâm đắc. Có nhiều bạn hỏi tôi, vì sao tôi lại chia sẻ...

Ma trận phát triển thị trường/sản phẩm

Phát triển doanh nghiệp là quá trình cải thiện một số thước đo thành công của một công ty. Một doanh nghiệp có thể phát triển về số lượng nhân viên, cơ sở khách hàng, phạm vi phủ sóng quốc tế, lợi nhuận, nhưng tăng trưởng thường được xác...