Quản lý dòng tiền trong thời kỳ khủng hoảng

Tôi đã từng trải qua khủng hoảng tài chính 2008, khi mà hàng loạt định chế tài chính lớn top đầu của thế giới rụng lả tả (Bear Stearns, Lehmon Brothers , Merrill Lynch,  Washington Mutual, Wachovia….), hàng đoàn người xếp hàng dài rút tiền mặt, công ty cũng...

Phần mềm quản lý dòng tiền

Hai bài viết trước, tôi đã chia sẻ những Kiến thức cơ bản về quản lý dòng tiền trong kinh doanh và Sơ đồ về quản lý dòng tiền, cách quản lý dòng tiền hiệu quả trong doanh nghiệp. Bài này tôi ví dụ về phần mềm quản lý...

Giảm lượng hàng tồn kho

Chiến lược gia tăng lợi nhuận #31 Hôm trước ngồi café với 1 bạn chủ DN, nghe bạn mô tả lại tình trạng công ty mà tôi phát tá hỏa, vòng xoáy tồn kho -> vay nợ -> vay nợ để đáo hạn khủng khiếp….Tôi khen bạn ấy …giỏi,...