Chuyển dịch hệ sinh thái, từ EGO sang ECO

Mọi thứ vẫn đang vận hành theo Định Luật Một cái hắt hơi ở Vũ Hán, rồi hàng trăm triệu người bị ốm. Nhiều người tự hỏi, có phải chúng ta đang đối xử với mẹ Trái đất không tốt, nên mẹ trái đất bị ốm hay không? Việc...

Marketing, start with why

Có những điều thuộc về nguyên lý giản dị, mà áp dụng hay đến không ngờ, giải quyết nhiều vướng mắc trong Marketing, trong Bán hàng, trong Lãnh đạo đội nhóm, thậm chí giao tiếp trong gia đình…, Start with why – Bắt đầy với câu hỏi tại sao...

Bạn đã xây dựng hệ thống refferal marketing chưa?

Trong kinh doanh, có hàng trăm chiến lược marking, nhiều chiến lược trong số đó cần đầu tư. Nhưng có nhiều chiến lược Marketing 0 đồng rất hiệu quả, trong số đó là Marketing qua lời giới thiệu (refferal).   Tại sao là marketing qua lời giới thiệu? Không...