ActionCOACH Doanh Chủ – Dream Team

Ở đội nhóm của chúng tôi, không có ngôi sao, bởi vì tất cả chúng tôi đều là sao (all stars) 

Tự hào thuộc về đội nhóm của các Chuyên gia Huấn luyện Doanh nghiệp chọn giá trị chung là Hệ Thống, Cam Kết, Xuất Sắc.

Là Coach, chúng tôi đồng hành giúp Chủ doanh nghiệp phát triển và hoàn thiện MỌI MẶT của doanh nghiệp, tuy nhiên mỗi coach cũng có thế mạnh riêng, dựa trên nền tảng của mình,

Xin giới thiệu các sao của đội nhóm tuyệt vời:

 

Coach Julia Nguyễn Thanh Hà

Nền tảng: Chủ doanh nghiệp, cổ đông của 15 công ty, dự án lớn.

Thế mạnh: Coach hàng đầu về tài chính, lợi nhuận, xây dựng công ty, quản lý công ty đại chúng trên sàn Chứng khoán, huấn luyện doanh nghiệp lớn lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, bất động sản…

 

Coach Vivian Thu Ngô

Nền tảng: chuyên gia chiến lược của Vietnam Airlines, sáng lập Chương trình Golden Lotus Plus (LotuSmiles), chủ trì Kế hoạch SXKD 5 năm để IPO VNA, liên minh toàn cầu Skyteam, lựa chọn tàu bay, hệ thống KPI…Cổ đông của 3 công ty.

Thế mạnh: huấn luyện chiến lược, tài chính, lợi nhuận, hệ thống,… huấn luyện doanh nghiệp lớn, thuộc các lĩnh vực dịch vụ, sản xuất, phân phối, chuỗi bán lẻ,.. doanh nghiệp chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

 

Coach Kevin Đoàn Quang Thắng

Nền tảng: Chủ tịch, cổ đông 5 công ty; Giám đốc khu vực của BNI HN6 với gần 800 chủ DN.

Thế mạnh: huấn luyện công ty dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, y tế…; huấn luyện phát triển năng lực lãnh đạo, gắn kết đội nhóm lớn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

 

Coach Brian Lê Minh Tuấn

Nền tảng: Giám đốc 2 công ty về đào tạo,

Coach hàng đầu Việt Nam về đọc vị phong cách hành vi DISC với hơn 10.000 học viên, tác giả sách DISC đã phát hành hơn 2.000 quyển (trên thế giới cũng chưa có Coach DISC có nhiều học viên như anh).

Thế mạnh: huấn luyện DISC, bán hàng, xây dựng chuỗi,… huấn luyện/ tư vấn xây dựng mô hình hệ thống bán hàng online đến 20.000 người.

 

Coach David Phạm Kông Trường

Nền tảng: Phó giám đốc Công ty Phân phối Viettel, doanh thu >3.000 tỷ 

Thế mạnh: huấn luyện cty phân phối, chuỗi bán lẻ truyền thống, sản xuất, dịch vụ… doanh thu trên 500 tỷ; huấn luyện về lãnh đạo.

 

Coach Helen Vũ Thu Huyền

Nền tảng, Nhà tổ chức sự kiện đưa Tony Blair, Nick Vujicic đến Việt Nam

Thế mạnh: Huấn luyện doanh nghiệp dịch vụ, xây dựng dịch vụ WOW, dịch vụ sửng sốt, khách hàng sững sờ.

____

Nếu bạn có 1 Coach là có cả Team Coach.

Nếu bạn hoặc bạn bè của bạn mong muốn được giúp đỡ huấn luyện,

…hãy INBOX trực tiếp người Coach mà bạn quan tâm

…hoặc INBOX tôi, tôi sẽ giới thiệu người huấn luyện đồng hành phù hợp

…chia sẻ cho khách hàng, đối tác, nhà cung ứng, bạn bè…mà bạn nghĩ họ cần được giúp 

 

(Visited 262 times, 1 visits today)