3 Cấp độ của giao tiếp trung thực

Khi nói đến các mối quan hệ kinh doanh thành công, mọi người đều biết giao tiếp là chìa khóa. Mặc dù vậy, hầu hết các tổ chức đều đang thiếu đi sự phù hợp. Giao tiếp trung thực là rất quan trọng để xây dựng các mối quan...

Teamwork, bài học từ loài ngỗng!

Vào mùa thu, khi bạn thấy bầy NGỖNG bay về phương nam, để tránh đông… hãy chú ý ngỗng bay theo hình chữ “V” bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó hãy xem bài học từ bầy ngỗng, và áp...

Chìa khóa giải quyết nhân sự ngôi sao

Nhiều Chủ Doanh nghiệp khổ sở vì NHÂN SỰ NGÔI SAO. SAO mang lại doanh thu,lợi nhuận lớn; khi SAO nghỉ việc, mang theo danh sách khách hàng, đến chủ Doanh nghiệp cũng không biết mình còn những khách hàng nào; rồi thì SAO xây dựng hệ thống Doanh...