Các chương trình huấn luyện

ActionCOACH 1:1

Là chương trình huấn luyện đặc trưng, chuyên sâu nhất và hỗ trợ đắc lực cho các chủ doanh nghiệp. Hệ thống huấn luyện 1:1 (trực tiếp) giữa 1 Huấn luyện viên kinh doanh (Coach) và Chủ doanh nghiệp nhằm cam kết mang lại kết quả như mục tiêu và mong muốn của khách hàng. Đồng thời, tương thích và phù hợp với bất kì môi trường kinh doanh nào.

ActionCEO

các Chủ doanh nghiệp và Quản lý cấp trung được đào tạo và huấn luyện theo nhóm. Chương trình này đào tạo thực hành những chiến lược kinh doanh tốt nhất, hướng dẫn làm thế nào để tăng doanh thu và lợi nhuận. ActionCEO là cách tốt nhất để học hỏi về huấn luyện doanh nghiệp trước khi bước sang Huấn luyện 1:1.

SeminarCLUB

là các chương trình hội thảo cho các đội nhóm. Những buổi hội thảo này sẽ huấn luyện đồng bộ về phát triển chuyên nghiệp, bao gồm PhoneRICH, SalesRICH, ServiceRICH, TeamRICH.. và nhiều vấn đề khác liên quan. Trọng tâm là đào tạo kỹ năng chuyên môn cũng như các khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh hàng ngày.

BusinessRICH 

Hầu hết các chủ doanh nghiệp đều quá bận tâm làm việc TẠI doanh nghiệp (làm thuê cho chính doanh nghiệp của mình) đến nỗi không có thời gian ĐIỀU HÀNH (làm chủ doanh nghiệp), và tạo ra lợi nhuận thực sự. Khóa huấn luyện 2 ngày BusinessRICH cung cấp cho các chủ doanh nghiệp những chiến lược kinh doanh thực  thực sự tạo ra sự phát triển thịnh vượng cho doanh nghiệp.

BusinessRICH là khóa huấn luyện toàn diện 2 ngày giúp các Chủ doanh nghiệp hiểu cách thức một doanh nghiệp cũng như từng phòng ban trong doanh nghiệp vận hành.

Quan trọng hơn cả, Chủ doanh nghiệp sẽ khám phá được cách làm việc thông minh hơn để phát triển doanh nghiệp, gia tăng lợi nhuận, với ít thời gian hơn

GrowthCLUB, hay còn gọi là ActionPLANNING

là khóa Huấn luyện lập kế hoạch trong 90 ngày chuyên sâu và duy nhất của ActionCOACH với mục tiêu giúp các chủ doanh nghiệp tập trung vào các cơ hội tạo đòn bẩy trên mọi phương diện của doanh nghiệp chỉ trong một quý.

PlanningCLUB 

hiện là sản phẩm có khả năng bổ sung kiến thức một cách hiệu quả, giúp chủ doanh nghiệp lập kế hoạch dài hạn và thực thi mục tiêu ngắn hạn mang tính hệ thống cao.

AssessmentsONLINE (test DISC, Motivator) giúp khách hàng nắm được hồ sơ phong cách hành vi cá nhân của nhân sự, khách hàng và đại lý. Chương trình cung cấp những hiểu biết xác thực, giúp quản lý, xây dựng đội nhóm nhân sự dễ dàng và hiệu quả hơn.

Alignment Huấn luyện định hướng

là chương trình 4h-16h được thiết kế dành cho Chủ doanh nghiệp và Quản lý cấp trung, cùng phác thảo bản đồ đến thành công của cá nhân Chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp. Chương trình này sẽ giúp hoàn thành danh sách chiến lược và ý tưởng chưa từng áp dụng, cũng như sẽ áp dụng vào doanh nghiệp để tạo ra sự phát triển đột phá. Đây là Kế hoạch hành động năm của chương trình Coach 1:1, một số Doanh nghiệp có thể mong muốn trải nghiệm dịch vụ này trước khi vào chương trình huấn luyện chuyên sâu 1:1.

Chương trình huấn luyện Khoản đầu tư* Kỳ hạn hợp đồng
Test DISC 800 nghìn đồng/link test
Test Motivator 1,2 triệu đồng/link test
Bộ 5 cuốn sách Thành công tức thì của Brad Sugars 995 nghìn đồng/5 cuốn
Huấn luyện DISC trong bán hàng 2 triệu đồng/1 ngày 1 ngày
Bản đồ kinh doanh thành công 1 triệu đồng/1 buổi 1 buổi
Doanh nhân thực chiến (Leverage Game) 1 triệu đồng/1 buổi 1 buổi
TimeRICH – Quản trị thời gian hiệu quả 1 triệu đồng/1 buổi 1 buổi
Chiến lược tạo dòng tiền 1 triệu đồng/1 buổi 1 buổi
Coaching DISC 12 triệu đồng/2 ngày 2 ngày
BusinessRICH 6 triệu đồng/2 ngày 2 ngày
ActionPLANNING – Lập Kế hoạch 90 ngày 20 triệu đồng/1 năm 4 quý*2 ngày
Alignment – Huấn luyện định hướng 35 triệu đồng/1 ngày 1 ngày
Group Mentoring 54 triệu đồng/1 khóa 1 khóa/6 tháng
StartUP Coach (1:1) 21,5 triệu đồng/1 tháng 12 tháng ++
StepUP Coach (1:1) 31,5 – 41,5 triệu đồng/1 tháng 12 tháng ++
PowerUP Coach (1:1) 51,5 triệu đồng/1 tháng 12 tháng ++
Freedom Coach (1:1) 61,5 – 101,5 triệu đồng/1 tháng 12 tháng ++
Premium Fredom Coach (1:1) 119 – 199 triệu đồng/1 tháng 12 tháng ++

      Ghi chú: * chưa bao gồm 10% VAT

(Visited 559 times, 1 visits today)